TaalBed​rijf NL​​

INTERNE & ​EXTERNE COMMUNICATIE

Communicatie: spreken én luisteren | interactie | plannen & organiseren | draagvlak creëren | enthousiasmeren

interne communicatie:

Teamleden die daadwerkelijk overtuigd zijn van de mission statement van hun organisatie dragen die ook met meer enthousiasme uit 

  • een verantwoorde, goed verwoorde en gedeelde mission statement kan van werknemers deelnemers maken
  • kandidaat-werknemers zoeken in toenemende mate naar opdrachtgevers/werkgevers die duidelijk blijk geven van hun betrokkenheid bij een bepaalde maatschappelijke, wetenschappelijke of ecologische missie
  • kwaliteitshandhaving
  • redactieformule en functie
  • logische structuur 
  • inhoud & stijl

externe communicatie:

Uw 'gezicht-naar-buiten': zo maakt u uw potentiële klanten en stakeholders duidelijk wat zij van u kunnen en mogen verwachten

communicatieadvies | ontwikkeling online communicatiestrategie | planning inzet mediamix & inzet social media | eindredactie & productie van websites | productie E-zines | begeleiding medewerkers